FACULTY OF COGNITIVE SCIENCES AND HUMAN DEVELOPMENT

News

No events

Announcements

MSc IN LEARNING SCIENCES (BY RESEARCH) AT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

MSc LS_Dr Julia.jpg
Notis Yuran Per Kredit Bagi Pelajar Semester Akhir Tahun Akhir Pengajian Semester 2 Sesi 2019/2020

NotisYuranPerKreditSem220192020FinalYearStudent.pngDilampirkan senarai nama pelajar semester akhir tahun akhir pengajian yang layak mendapat pembayaran Yuran Per Kredit bagi Semester 2 Sesi 2019/2020. Klik sena...

Highlights

Undergraduate

Postgraduate

Staffs

Graduates

Publications

Research